İhale sistemi mutlaka değişmeli
Akkaya İnşaat Genel Müdürü Barış AKKAYA, kamu ihalelerinde düşük fiyata verilen işlerden dolayı hem sağlıksız yapılar inşa edildiğini hem de müteahhitlerin zor durumda kaldığını belirterek ihalelerde ortalama fiyat sistemi uygulanması gerektiğini söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

İHALELERDE ORTALAMA FİYAT SİSTEMİ UYGULANMALI

Kamu ihalelerinin hem devlete, hem müteahhide, hem de Türk halkına faydalı olması için neler söylemek istersiniz?

İhale sistemindeki fiyatlar ortalama olmalıdır. Böyle olursa işler daha iyi olur. Müteahhitler işini daha büyük bir özveriyle yapar. Fakat ben %50 - % 60 gibi tenzilatlarla iş aldığım zaman o işin içinden çıkamıyorum. Dolayısıyla sıkıntı oluyor. Ben kazanamadığım zaman demircinin, petrolcünün ödemelerini geciktiriyorum. Yani piyasayı zor durumda bırakıyorum. Bu yüzden ihale sisteminin mutlaka değişmesi gerekiyor. Hem sağlıksız yapı ortaya çıkıyor, hem de müteahhitler para kazanamıyor.

İNŞAAT SEKTÖRÜ ALTIN ÇAĞINDA

İnşaat sektörü hakkında neler söylemek istersiniz?

İnşaat sektörü ülke ekonomisinin ve istihdam alanının lokomotifidir. İnşaat sektöründe her yaştan ve her meslekten insana iş imkanı vardır. Bu sektörde çalışan insanlar aldıkları parayı doğrudan piyasaya harcadıkları için ekonomiyi canlandırmaktadır. Böyle önemli bir sektörde kaliteyi arttırmak için birtakım önlemlerin alınması lazım. İnşaat sektörünün en büyük sıkıntılarından biri ilkokul mezunu, öğretmen, bakkal ve manavların müteahhitlik veya inşaatçılık yapmasıdır. Teknik eleman olmayan, inşaatın i’sini bilmeyen arkadaşlar inşaat yaptığında, depremler ve malum sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde bir daha böyle acılar yaşanmaması için inşaatçılığa da bir kalite ve standart getirilmesi gerekir.

TOKİ STRATEJİK PLANLAR YAPMALI

TOKİ’nin gelecekteki projelerinde daha başarılı olması için tavsiyeleriniz nelerdir?

TOKİ özellikle en az 20 yıllık stratejik planlarını yapmalı ve o plana göre hareket etmelidir. Yurtiçindeki üstün performansını, tecrübelerini ve teknik yapısını yurtdışı projelerinde de değerlendirmelidir. Yurtiçindeki faal durumda olan güçlü ve güvenilir firmaları yurtdışına taşımada 1. derece yetkili ve garantör olarak rol almalıdır. Türk müteahhitlerinin yurtdışında yapacağı bütün işlerde ülkeler arası bürokratik işlemlerin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin işletme tecrübeleriyle birçok olumsuzlukları bertaraf edeceği kanaatindeyim. Bu çalışma ile ülkemize döviz girdisi, işçi istihdamı gibi büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. TOKİ bir an önce siyaset üstü bir yapıya kavuşturulmalı, aynı zamanda konut dışında; sağlık, turizm, ticaret merkezleri, plazalar, organize sanayi siteleri gibi konularda ve özellikle prestij projelerinde aktif faaliyet içinde bulunmalıdır.

BEDELİ OLMAYAN PROJELER İHALE EDİLMEMELİ

Bir işadamı olarak Türk müteahhitlerini dünya müteahhitleri ile kıyaslarsanız neler söylemek istersiniz?

Şu an dünyanın birçok ülkesinde iş yapan Türk müteahhitleri var. O meslektaşlarımızın Türkiye’de iş yapacağını zannetmiyorum. Çünkü o meslektaşlarımız yurtdışında yaptıkları işin parasını zamanında alıyor. Altyapıları sağlam. Türkiye’de ise öyle değil. Sonuçta biz 2002 yasasına tabiiyiz ama dünya ülkelerinde bedeli olmayan projeler ihaleye çıkmıyor. Ülkemizde ise bedeli olmayan projeler ihaleye çıkıyor. Düşük fiyata iş veriliyor. Bu böyle olmamalı. Düşük fiyata bir iş aldığımız zaman maliyeti ortaya çıkarıyoruz. Ben bu işi demir, çimento ve akaryakıt kullanarak yapacağım. İşi aldıktan bir süre sonra demire, çimentoya veya akaryakıta küçük bir zam yapıldığı zaman işin içinden çıkamıyoruz. Sonra tefe-tüfe olayları başlıyor. Dolayısıyla bunlar maliyete yansıyor. Para kazanamıyorsunuz ve boyuna zarar ediyorsunuz. Zararın neresinden dönersek kârdır demeye başlıyoruz. Hatta bazen öyle bir noktaya geliniyor ki devletten aldığımız bir işi bitirmek için cebimizden para harcıyoruz. Bu şartlar altında ben bu ülkede nasıl iş yapayım? O zaman hiç yapmayayım. 100 liralık bir işi 30 liraya yaptırmanın bir mantığı var mı? Sen devlet olarak bu işi nasıl ihale ediyorsun? Devletin buna bir açıklık ve açıklama getirmesi lazım. Bu işin 70 liralık kısmını nasıl bir kenara koyabiliyorsun? Böyle bir soruna çözüm bulunamadığı zaman iş çığırından çıkıyor. Birçok müteahhit batıp gidiyor. Yeni müteahhit firmalar ortaya çıkıyor. Altyapısı sağlam olmadığı için zamanla onlar da batıyor. Tecrübeli müteahhitler ise demin de söylediğimiz gibi iş yapmak için yurtdışına gidiyor. İnşallah bu sorunlar zamanla çözülür. Türkiye’de inşaat sektörünün altın çağını yaşadığı bir dönemde bu sorunlar çözüldüğü takdirde daha büyük başarılara imza atılacağına inanıyorum.

TÜRK HALKI TOKİ'YE GÜVENMELİ

Son olarak Türk halkına neler söylemek istersiniz?

Vatandaş zaten devlete güveniyor ve öncelikle TOKİ’den ev sahibi olmak istiyor. Bunu da kura çekimlerinde anlıyoruz. Yıllar sonra ev sahibi olacak insanların sevinçten ağlamalarından bile belli oluyor. Devletine bu kadar güvenen halkın, güvenine layık olabilmek için daha güzel imkanlar sağlamak gerekiyor. Aslında bu bir fırsattır. TOKİ bu güvence ile yeni bir hamle yapabilir. Mesela benim bir evim var diyelim. Dar gelirliyim ve küçük bir evde yaşıyorum. Oğlum veya kızım evlendi. İkinci bir ev almak istiyorum. Bu şekilde TOKİ’den ev almak istesem TOKİ böyle bir şeye izin vermiyor. Bence bu tür kısıtlamalar kaldırılsın. Bu yapılan güzel konutlar kısıtlamalar kaldırılırsa daha çok satılır. Bazı yerlerde konutların satılamadığını duyuyorum. Belki ekonomik, belki de yöresel özelliklere uygun olmadığı için satılamıyor. Örneğin; ikinci bir ev alacak insana faiz oranları değişik şekillerde uygulanabilir. Kısacası bu projelerin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. TOKİ bugüne kadar büyük işler başardı. Daha da büyük işler başaracağına inanıyorum.

UYARI: YUKARIDAKİ RÖPORTAJ SADECE MEDYA ÇALIŞMASIDIR. ERCİYES GRUP OLARAK BU ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ BAĞIMIZ YOKTUR.