TOKİ avan projeleri yasallaştırmalı
Aksu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim AKSU, TOKİ ihalelerinde önceden yapılan zemin etüt araştırmalarının TOKİ tarafından yasallaştırılması gerektiğini söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

33 YILLIK TECRÜBE

Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

Rize İkizdere doğumluyum. 33 yıldır müteahhitlik yapmaktayız. Müteahhitlik sektöründe çekirdekten yetiştik. Aile şirketiyiz. Ankara, Erzurum, Rize, Sinop ve Trabzon’da işler yaptık. TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı ile çalıştık. Genellikle taahhüt işleri yapmaktayız.

TOKİ hakkında neler söylemek istersiniz?

TOKİ ile diğer kamu kurumları arasında en büyük fark diğer kamu kurumlarında ihale alındığı zaman projelerin hazır olması, TOKİ ihalelerinde ise avan proje ile teklif verilmesidir. Bu uygulamanın hem müteahhitler hem de TOKİ açısından uygun olmadığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir müteahhit ihaleye girmeden zemin etüt araştırmaları yapacak güçte değil ve bu proje öncesi etüt araştırmaları yaptırmak maliyetli bir çalışmadır. Türkiye bu uygulamaya hazır olmadığı için ihalelerde düşük fiyatlarla işler alınıyor. Halbuki TOKİ bu uygulamayı proje öncesinde şartnameye yazdırabilir ve ihale edildikten sonra buna göre sözleşme yapılabilir. Türkiye deprem kuşağında olan bir ülke olduğu için zemin etüt çalışmaları zorunlu ve gerekli bir çalışmadır. Bu yüzden yasal anlamda da bu uygulamanın açıkça belirginleştirilmesi gerekir.

TOKİ ÇOK BAŞARILI

TOKİ'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

TOKİ Başkanı Erdoğan BAYRAKTAR Bey çok başarılı bir insandır. Ben Türkiye’deki devlet bakanlıklarının bütün inşaat birimlerini çarpıklık olmaması adına ve merkezi bir sistemde olması için TOKİ’ye devredilmesini istiyorum. Çünkü TOKİ, Erdoğan BAYRAKTAR Bey’in başkanlığında kısa zamanda çok büyük işler başardı. Türkiye’nin her yerinde hazine arazilerine binlerce konut inşa ettirmek herkesin harcı değildir. TOKİ’nin daha başarılı çalışmalar yapacağına da inanıyorum. Fakat son zamanlarda ülkemizde yaşanan ekonomik krizden dolayı piyasada TOKİ ve TOKİ’ye iş yapan müteahhitler iyi anılmamaya başlandı. TOKİ’nin bu imajını düzeltmesi gerekir.

HERKES MÜTEAHHİT OLMAMALI

Kamu ihale sistemindeki eksikliklerin giderilmesi için neler söylemek istersiniz?

Türkiye’deki kamu ihale yasalarını Kamu İhale Kurumu düzenlemektedir. Türkiye’de bütün kamu kurum ve kuruluşları Kamu İhale Kurumu’nun yasalarına bağlıdır. Ben özellikle TOKİ’nin avan proje ile ihaleye çıkmasını tasvip etmiyorum. Kamu kurumlarında ihaleye çıkacak projelerde de buna benzer aksaklıklar yaşanıyor. Bu çalışmalar önceden yapılsa çarpıklık ortadan kalkar. Kamu kuruluşu kendi yaptığı etüt ve zemin araştırmasını şartnamede belirterek bunun maliyetini yüklenici firmaya devredebilir. İnşaat sektörünün bir diğer sıkıntısı da herkesin müteahhit olabilmesidir. Emekli memurların kooperatifler inşa ederek müteahhitlik yaptığına şahit oluyoruz. Biz öğretmen, avukat olamazken emekli memurlar nasıl müteahhit olabiliyor? Kamu İhale Kurumu’nun bu sorunu çözmesi ve müteahhitliğe bazı kıstaslar getirmesi gerekir.

UYARI: YUKARIDAKİ RÖPORTAJ SADECE MEDYA ÇALIŞMASIDIR. ERCİYES GRUP OLARAK BU ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ BAĞIMIZ YOKTUR.