HES'leri müşavir firmalar denetleyecek
DSİ Genel Müdür Yardımcısı Güven Karaçuha, son zamanlarda özel sektör tarafından yapılan HES'lerde yaşanan talihsiz iş kazalarını azaltmak veya önlemek adına yapılacak denetimle ilgili bir kanun taslağı hazırlandığını söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

DSİ'nin son yıllarda baraj inşaatlarının yanı sıra özel sektör HES projelerine de ağırlık verdiğini ifade eden Karaçuha; 'Özellikle son zamanlarda özel sektör tarafından yapılan HES'lerde yaşanan talihsiz iş kazalarını azaltmak veya önlemek için denetimle ilgili taslak kanun hazırlanmıştır. Buna göre '4268 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım Hakkı Anlaşması çerçevesinde elektrik enerjisi üretmek maksadıyla yapılacak olan üretim tesislerinin su yapısıyla ilgili kısımları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak olan; baraj, gölet ve regülatör gibi su yapılarının inşasının inceleme ve denetimi DSİ tarafından yapılır veya gerektiğinde masrafları ilgililerine ait olmak üzere DSİ tarafından yetkilendirilecek denetim şirketlerden müşavirlik hizmeti satın alınarak yaptırılabilir' hükmü yer almıştır. Ayrıca denetim firmaları için de yaptırımlar getirilmiştir' dedi.