'Her şeye rağmen inadına hizmet'
DSİ 17. Bölge Müdür Vekili Mehmet Sıddık Kılınçer, Van'da yaşanan depremden sonra DSİ'nin çalışmalarının aynı şekilde devam ettiğini belirtti.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

Kılınçer, "Halk devletin gücüne inanmış durumda. Bizler de her türlü doğa şartları ve depreme rağmen yatırımlarımızı tamamlama gayreti içerisindeyiz" dedi. DSİ 17. Bölge Müdürlüğü'nün Van merkez olmak üzere Bitlis, Muş ve Hakkari illerine hizmet verdiğini belirten Mehmet Sıddık Kılınçer, "Faaliyet alanımız yaklaşık 45 bin kilometrekareyi kapsamakta olup Van Gölü kapalı havzası, Fırat ve Dicle havzalarından oluşmaktadır. Bölge Müdürlüğümüzün genelinde etüdünü tamamladığımız arazi 313 bin hektardır. Bölgemizdeki DSİ projeleri genellikle enerji ve sulama amaçlı inşa edilmektedir. Bölgemizde halen 6 adet baraj ve çok sayıda sulama inşaatının yapımı devam etmektedir. Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde 23 adet yerüstü suyu sulaması ve 3 adet yeraltı suyu sulaması olmak üzere toplam 26 adet sulama tesisi, 7 adet gölet ve 4 adet baraj inşa edilmiştir. İnşaatı tamamlanan 166 adet Taşkın Koruma ve Taşkın Rusubat Kontrolü Tesisi ile araziler ve yerleşim birimleri büyük oranda taşkından korunmuştur. İnşa edilen bu tesislerle son yıllarda bölgemizde önemli sayılabilecek taşkın olayı yaşanmamıştır. Muş Ovası'nda inşaatı devam eden Karasu Çayı Yatak Islahı buna en güzel örnektir. Projenin tamamlanmasıyla Muş Ovası'nın tamamı taşkınlardan korunmuş olacaktır. Bölge Müdürlüğümüzce inşaatı tamamlanan ve işletmede olan sulamalarımızın büyük çoğunluğu sulama birliklerine devredilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan 11 adet sulama birliği ile bu sulamaların işletme ve bakım onarımları yapılmaktadır. Sulamaların devri ile bölge insanına aynı zamanda istihdam olanağı da sağlanmıştır" diye konuştu.