Toplulaştırma tarım üretimini güçlendirecek
Güleker Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mulla Eker, tarım reformu kapsamında yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinde maliyetleri azalttığını verimliliği arttırdığını söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün çiftçileri bilinçlendirmesi gerektiğine vurgu yapan Eker, devlet ile çiftçi arasında güzel bir iletişim kurulduğunu vurguladı.

KÖYLERDE KENTLEŞME HAMLESİ

Bugün tarıma yönelik güzel yatırımların yapıldığını ifade eden Eker, "Köylerin kentleşmesi için önemli adımlar atılıyor. Yeni köy yerleşim alanları kuruluyor, imarlı parseller oluşturuluyor, kanalizasyon inşaatları yapılıyor ve yeni içme suyu hatları yapılıyor. Dağınık parseller bir araya getirildiği zaman çiftçilerin maliyetinde ciddi bir azalma oluyor" dedi. Eker, böylelikle toplulaştırma yapılarak su kaynağına yakın, yol ağı kurulmuş düzenli bir arazide çiftçilerin işlerini kısa sürede bitirmesinin çiftçiler için çok ekonomik olduğunu vurguladı.

UYARI: YUKARIDAKİ RÖPORTAJ SADECE MEDYA ÇALIŞMASIDIR. ERCİYES GRUP OLARAK BU ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ BAĞIMIZ YOKTUR.