Doğu'daki yatırımlar sekteye uğratılıyor
Helin İnşaat Strateji Geliştirme Koordinatörü Mahmut Ebinç, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki inşaat projelerine bankaların kredi ve teminat mektubu vermediğini ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yatırımların durma noktasına geldiğini ifade etti.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

BANKALAR DOĞU'YA KREDİ VERMİYOR

Doğu ve Güneydoğu'nun son zamanlarda yeniden kentsel anlamda yapılandırılmasının gündemde olduğunu anlatan Mahmut Ebinç, "Elverişsiz koşullar ile yoğun bir inşaat sezonuna girmiş bulunuyoruz. Bu elverişsiz koşullarda ve şartlarda taahhüt edilen işler için gerekli teminat mektubunu bankalarda bulmak imkânsız. Takdir edersiniz ki; üstyapı işlerinin hızlı ve zamanında inşa edebilmek için yüklü bir nakde ihtiyaç bulunduğundan teminat mektubunu nakit yatırmak işverene büyük bir maddi külfet ve sıkıntı yaratmaktadır. Söz konusu acil ve ivedilikle kış sezonuna hazırlanması gereken, özellikle konut ve sosyal tesis alanları için ihale makamı işverene hakedişlerden kesilmek üzere; teminat mektubu tutarını peyderpey ardışık sıra ile tahsil edebilir, avans verebilir veya bankalara talimat ile teminat mektubu vermelerini önerebilir. Teminat mektubu miktarı kadar söz konusu banka; banka adına müteahhitten hakedişlerine temlik koydurabilir. Bu imkânların sağlanması durumunda söz konusu işleri taahhüt eden firmalar çok daha hızlı, kaliteli ve planlı imalatları süresinde yetiştirebilirler. Aksi takdirde şu anda bankalar nakde karşılık bile teminat mektubu vermiyor" dedi.

DEVLET, İŞVEREN VE MÜTEAHHİTLER EL ELE OLMALI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki inşaat projelerine özel bankaların kredi desteği vermediğini söyleyen Ebinç, "Biz yıllardır buna benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu konuda tecrübe sahibiyiz. Bankaların Doğu ve Güneydoğu'ya kredi desteği vermemesi durumunda devletimiz de bazı önlemler alabilir. Mesela Doğu ve Güneydoğu'ya teminat mektubu verilmezse bile devlet teşvik primi verebilir. Çünkü biz toprağa kazmayı vurduğumuz her gün ihaleyi yapan ilgili kurum bize borçlanıyor. Burada önemli olan kamu kuruluşunun seçtiği müteahhide devletin sahip çıkmasıdır. Devlet yetkililerin Doğu ve Güneydoğu'daki acil eylem planında yer alan bütün önemli projeler için teminat mektubu sıkıntısını gidermesini temenni ediyoruz. Teminat mektubu alamadığı için işini bırakıp gidecek olan bir firmaya zaten iş verilmez. Biz aldığımız işi hakkıyla bitirip teslim etmek istiyoruz. İhaleyi yapan ilgili kurum ihaleyi kazanan müteahhit firmadan ipotek karşılığı teminat mektubu almasın ve gerekirse avans ödemesi yaparak işin bir an önce başlamasını sağlasın. Bizim amacımız burada devlet-millet el ele olacak şekilde güç birliği yapmaktır. Devletin bu konuda mutlaka bir inisiyatif alması gerekir" diyerek sözlerini tamamladı.

UYARI: YUKARIDAKİ RÖPORTAJ SADECE MEDYA ÇALIŞMASIDIR. ERCİYES GRUP OLARAK BU ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ BAĞIMIZ YOKTUR.