Türkiye yıllarca karayoluna mahkum edildi
ÖZ Nakliyat Genel Müdürü Levent CENGİZ, Türkiye'de yıllarca demiryolu yatırımlarının yapılmadığını belirterek Türkiye'nin karayolu taşımacılığına mahkum edildiğini söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

Adım Levent CENGİZ. 1964 doğumluyum. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Taşımacılık sektöründe 18 yıllık bir tecrübeye sahibim. Öz Nakliyat’ta 2 yıldır çalışmaktayım.

DEVLET DEMİRYOLLARINA AĞIRLIK VERMELİ

Türkiye’deki taşımacılık sektörü hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Ülkemizde taşımacılık denince akla karayolu, demiryolu, havayolu ve deniz taşımacılığı gelmektedir. Türkiye’de taşımacılık sektöründe bir çığır açılmak isteniyorsa kombine taşımacılığa gereken önem verilmelidir. Türkiye yıllarca tek taşıma şekli olan karayolu taşımacılığına mahkûm edilerek adeta sabote edilmiştir. Oysa ki karayolu taşımacılığı tamamlayıcı bir unsur olarak kombine taşımacılık içinde yer almak durumundadır. Yıllardır ülkemize gerçekçi ve uzun dönemli hedeflere uygun demiryolu yatırımları yapılmamaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki demiryolu raylarının üzerin baktığınız zaman 1908 tarihinde yapıldığını görürsünüz. Onuncu Yıl Marşı’mızda bile “Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan” dizesi vardır. Cumhuriyet tarihinde vagon imalatı yapan Eskişehir, Afyon ve Adapazarı vagon fabrikaları yapısal ve teknoloji olarak daha verimli ve reel hale getirilmelidir. Demiryolu bir devlet politikası olarak ele alınmalıdır. Bunu yaparken de gerekli altyapıyı oluşturmak gerekir. 1908 yılından kalma raylarla bu altyapı imkânsızdır. Çünkü karayollarında taşımacılık yapan araçlar Avrupa’dan ithal edilmektedir. Bu araçların yedek parçaları ve yakıtları da buna dâhildir. Demiryolunun özellikle yük taşımacılığında istasyonlar bazında özel sektör firmalarının çalıştırmasına ilişkin başlatılmış olan çalışmaların hızlandırılması, bunun yanında özel sektör lokomotif kullanımına ilişkin mevzuatların zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmaların da desteklenmesi lazımdır. Demiryoluna ağırlık verilirken karayolu taşımacılığını bitirmemek gerekir. Çünkü karayolu taşımacılığı deniz, hava ve demiryolu taşımacılığının kan damarlarıdır. Karayolu taşımacılığını bu diğer taşıma şekillerine entegre edecek sistem ve politikalar hem devlet hem de özel sektör olarak üzerinde hassasiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Devletimiz bu konuda sadece uygulamalar ve uygulamalara yönelik mevzuatlar üretmelidir. Sistemin işlerliği için devlet gerekli alt yapıları mevzuat ve yasalar olarak sektörün önüne koymalı ve bunların denetimi noktasında da yeterliliği ve etkinliği olan belgelendirilmiş firmalar üzerinden sistemi kontrolü altında tutmalıdır. Çünkü lojistikte zamanla yarışıyoruz. Lojistiğin üç ana hedef etrafında toplanan stratejisi; zaman, maliyet ve güvenliktir. Ancak etkin karayolu entegrasyonu ile sağlanabilir. Bunun sağlanması için denizyolu, karayolu, havayolu ve denizyolundan oluşan orkestranın çok iyi organize edilip yönetilmesi ile olur. Üç tarafı denizlerle çevrili olan, demiryolu altyapısı cumhuriyetle yaşıt hava ve kara trafiği bakımından da son derece önemli bir konumda olan ülkemizde bu orkestranın yönetilmesi ülkemizin geleceği açısından son derece önem taşımaktadır. Müzik aletlerinin kendi başına ayrı ayrı sesler çıkarmasından nasıl ki kötü müzik çıkarsa lojistik olgusunda da imkanları doğru ve yerinde kullanmazsanız hedef olan maliyet zaman ve güvenlik sonucuna ulaşamazsınız.

AVRUPA'DA NAKLİYE ŞİRKETİ AZ

Avrupa’da taşımacılık sektörü hangi şartlarda yapılmaktadır?

Avrupa’da bu kadar nakliye şirketi yok. Daha doğrusu bu kadar karayolu taşımacılığı şirketi yok. Nakliyat işini yapması gereken insanlar yapıyor. O firmalar belirli bir disiplinde çalışıyor. Devlet de disiplinini ve sektörel yasalarını bu firmalar vasıtasıyla tabana indiriyor. Fakat Türkiye’de devletimiz tepeden tırnağa sektörle ilgilendiği için biz çok zorluk çekiyoruz.

GELECEĞE YÖNELİK ALTYAPI YATIRIMLARI

Peki bu kadar zorluk içerisinde Öz Nakliyat olarak sektörde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Biz Don Kişot gibi yel değirmenleri ile savaşıyoruz. Aileden aldığımız bayrağı elimizden geldiğince daha ilerilere taşımaya çalışıyoruz. Ülke gerçekleriyle taşımacılık yapmaya ve bunu yaparken de gelişmelere ayak uydurmak için A+G çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı da sürdürmeye çalışıyoruz. Öz Nakliyat’ın unvanında lojistik olmamasına rağmen antrepo, konteynır taşımacılığı, gümrükleme çalışmalarını kendi çatımız altındaki grup şirketlerimizin tesis, araç ve ekipmanlarıyla yapıyoruz. Tamamen geleceğe yönelik bilgi üzerine altyapı çalışmaları yapıyoruz.

GERÇEK LOJİSTİK HİZMETİ

Gelecekteki hedefleriniz nelerdir?

Gerçek anlamda lojistik hizmeti vermek istiyoruz. Lojistik sektöründe hedefler çok uzun vadeli olamıyor. Çünkü Türkiye’de halen taşımacılık politikası belirsizliğini korumaktadır. Devletimiz bu sorunları çözerek yatırımcısını teşvik etmesi gerekir.

UYARI: YUKARIDAKİ RÖPORTAJ SADECE MEDYA ÇALIŞMASIDIR. ERCİYES GRUP OLARAK BU ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ BAĞIMIZ YOKTUR.