Enerji verimliliği ekonomik zorunluluk
Siemens Endüstri Direktörü Kaya Tütengil; enerji tasarrufu konusunda 2002 yılında Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler Bey’in başlattığı çalışmaların şu an ki Enerji Bakanı Taner Yıldız Bey’in döneminde ivme kazandığını belirtti ve enerji verimliliğinin ekonomik zorunluluk haline geldiğini söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

Öncelikle bize firmanızı tanıtır mısınız?

Kaya Tütengil: Siemens; enerji, altyapı ve şehirler, sağlık ve endüstri olmak üzere 4 ana sektörde faaliyet göstermektedir. Dünya üzerinde 190’dan fazla ülkede aktif durumda ve 400.000’e yakın çalışanı var. Türkiye’de ise 9.000 çalışanı var. Enerji verimliliği endüstriye ve binalara yönelik düzenleniyor. Binalara yönelik olan enerji verimliliği konuları bina teknolojileri grubumuzun bünyesinde yer alıyor. Aydınlatmaya yönelik olan çalışmalar ile de Osram firmamız ilgileniyor.

2020'DE ENERJİ İHTİYACI İKİ KATINA ÇIKACAK

Enerji Bakanlığı’nın enerji verimliliği çalışmaları ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Kaya Tütengil: Enerji verimliliği Türkiye için çok önem arz ediyor. Şu an Türkiye’de 50 GW enerji üretim kapasitesi var. Bu rakamın 2020 yılında iki katına çıkması yani 100 GW olması gerekiyor. Bunun için çok büyük yatırımların yapılması lazım. Bir enerji santralinin kurulması 5 yılı bulabiliyor. Önceki yıllarda bu açığı kapatmak için çoğunlukla doğalgaz santrali inşa edilmiş. Doğalgaz santralinin yapılması bile 2 yıl sürüyor. Zaten şu an enerji ihtiyacımızın yüzde 50’sini doğalgaz santrallerden karşılıyoruz. Yani ciddi anlamda enerjide dışa bağımlıyız. Dünyanın hiçbir yerinde de bu oranda dışarıdan bir enerji alımı yoktur. Amerika bizden daha fazla olan enerji ihtiyacını 1977-1987 yılları arasında tek kuruş yatırım yapmadan 10 sene boyunca enerji verimliliği yaparak karşılamış. Biz ülke olarak enerji verimliliği çalışmalarına çok geç başladık. Zararın neresinden dönülürse kardır. 2002 yılında Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler Bey’in başlattığı çalışmalar şu an ki Enerji Bakanı Taner Yıldız Bey döneminde ivme kazandı. Aslında en ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir. Artık enerji verimliliği ekonomik zorunluluk haline geldi. Mesela endüstride şu an 15 milyon motor çalışıyor. Bunların maalesef çok küçük bir yüzdesi enerji verimli motorlardır. Eğer bu motorların tamamı değiştirilirse 2 tane Keban Barajı kadar tasarruf sağlanır. Yine Türkiye’de 24 milyon buzdolabı var. Bunun 12 milyonu yüksek tasarruflu buzdolaplarıdır. Diğer 12 milyon buzdolabı tasarrufsuz buzdolaplarıdır. Eğer yine bu buzdolaplarının tamamı yüksek tasarruflu buzdolapları ile değiştirilirse 5-6 tane Keban Barajı kadar tasarruf sağlanır. Aynı şekilde evlerimizde tasarruflu ampul kullanılırsa 3-4 tane Keban Barajı kadar tasarruf edilmiş olur. Yani bu anlamda daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Amerika’nın 10 yıl boyunca enerji tasarrufu sağlamış olması bir hayal değil. Biz de ülke olarak bunu yapabiliriz ama şu an daha işin çok başındayız. Şimdi birçok ülkede düşük verimli motor kullanımı, üretimi ve ithalatı yasaklandı. Türkiye’de de 2015 yılı Ocak ayından sonra belirli bir gücün altında üretilmiş düşük verimli motorlar ithal edilemeyecek. 2017’de bu güç daha da aşağıya çekilecek.

SIEMENS TÜM SEKTÖRLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SAĞLIYOR

Siemens olarak enerji verimliliği ile ilgili neler yapıyorsunuz?

Türker Eren: Siemens, sahip olduğu yaratıcı ürün ve çözümleri, akılcı mühendislik uygulamaları ile birleştirerek tüm sektörlerde enerji verimliliği sağlıyor. Güçlü mühendislik avantajımızı, 2010 yılında aldığımız Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketi yetki belgesi ile birleştirerek bu alandaki faaliyetlerimize hız kazandırdık. Uluslar arası bir şirket olmamız nedeniyle enerji verimliliği alanındaki çalışmalarımız aslında çok daha önceki yıllara dayanıyor. Fakat Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 2007 yılında Enerji Verimliliği Kanunu çıkarması, sonrasında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü’ nün sektörün gelişimi yönünde atmış olduğu önemli adımlar, bu konudaki faaliyetlerimizin ivmesini artırdı. Bu ivmeyle birlikte sahip olduğumuz uzmanlık ve tecrübeyi Türk sanayinin hizmetine sunmayı ve önemli verimlilik artırıcı projelere imza atmayı başarabildik.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ DAHA YÜKSEK OLMALI

Enerji verimliliği çalışmalarınız ile ilgili devletten beklentileriniz nelerdir?

Türker Eren: Şubat ayında Enerji Verimliliği Strateji Belgesi yayınlandı. Bu belgede hedefler çok net bir şekilde belirtilmiş durumda. 2023 yılında enerji yoğunluğunun, 2011 yılına göre en az yüzde 20 oranında azaltılmış olması hedefleniyor. Bu çerçevede belirlenmiş net stratejik amaçlar ve eylemler var. Diğer taraftan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik de son şekliyle yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Çıkarılan bu belge ve yönetmelikler, bazı teşvik ve yaptırımları beraberinde getiriyor.. . Örneğin; 5 bin TEP’ in (ton eşdeğer petrol) üzerinde enerji tüketimine sahip endüstriyel tesislerin, ilki 2015 yılında olmak üzere her 4 yılda bir enerji etütlerini yapmaları veya yaptırmaları gerekiyor. Diğer taraftan enerji yöneticisi bulundurmak zorunda olan işletmelerin kamu ile olan ilişkilerinde TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı belgesine sahip olması şartı aranıyor. Ayrıca Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan verimlilik artırıcı proje desteklerinden yararlanmak için yapılacak başvurularda, 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren TSE ISO 50001 Enerji Yönetim Standardı belgesine sahip olunması isteniyor. Biz 2023 yılında enerji yoğunluğunun yüzde 20 oranında azaltılmasını yeterli bulmuyoruz. Çünkü aynı birim üretimi yapmak için Japonya’nın yaklaşık 4 katı, Avrupa’nın yaklaşık 2 katı kadar enerji harcıyoruz. Strateji Belgesi ve Yönetmelik’te koyulan eylem tarihlerinin daha öne çekilmesi ile 2023 hedefine çok daha önce ulaşılabileceğine inanıyoruz.

UYARI: YUKARIDAKİ RÖPORTAJ SADECE MEDYA ÇALIŞMASIDIR. ERCİYES GRUP OLARAK BU ŞİRKETLE HİÇBİR TİCARİ BAĞIMIZ YOKTUR.