'Kömür enerji ve istihdam demek'
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Mustafa Aktaş, Türkiye'nin elektrik enerjisi üretiminin % 22'sinin kömür enerjisinden üretildiğini ve 2023'e kadar temiz kömür teknolojisi ile çevreye duyarlı termik santraller inşa ederek enerji ithalatının azalacağını söyledi.
MEHMET SAFA CANAT - HASAN CANAT / İSTANBUL

Kömüre yatırımın enerji ve istihdam anlamına geldiğini dile getiren Aktaş, "MTA'nın yeni bulduğu ve Enerji Bakanlığı'nın onayıyla kurumumuza devredilen 1,6 milyar tonluk ilave rezervlerle birlikte TKİ, toplamda 3,8 milyar tonluk rezerv kapasitesine ulaşmıştır" dedi.

'İŞSİZLİĞE ÇARE OLUR'

2023 hedefleri doğrultusunda yerli enerjiye yapılacak yatırımların ülkedeki işsizlik oranını en az 2 puan aşağı çekeceğine vurgu yapan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı: "2023 hedeflerine ulaşabilmek için, mevcut kapasiteye ek olarak, 21 bin 500 MW'ın da üzerinde ek kapasiteye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ek kapasitenin 4 bin - 5 bin MW'lık kısmının kurumumuz kanalıyla sağlanması söz konusudur. Bu yatırımlar ile 7,8 milyar dolarlık yıllık doğalgaz ve petrol ithalatının önüne geçilecektir. Ayrıca, bu yatırımlar ile doğrudan 70 bin kişi, dolaylı olarak ise 700 bin kişilik istihdam sağlanarak günümüz rakamları ile % 9,3 olan işsizlik oranı % 6,8'e düşmüş olacaktır."